İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 9’uncu Maddesine Yeni Bir Fıkra Eklendi

Yayınlanma Tarihi: 28 Ekim 202022.10.2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karara 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İthalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında korunma önlemi uygulanan bir malın ithalatında yürürlükte bulunan önlemler, korunma önleminin yürürlükte kaldığı süre ile sınırlı olmak kaydıyla, Kurulun kararı ve Bakanlık onayı ile kısmen veya tamamen askıya alınabilir ve bunların nevi değiştirilebilir. Bu yönde alınacak kararlar yürürlük tarihinden başlamak üzere ileriye dönük olarak geçerli olup daha önce yapılmış olan tahsilatların iadesi talep edilemez.”

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (22.10.2020) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.