İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 17 Haziran 2020Ticaret Bakanlığı tarafından 02.06.2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazete’ de 2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile 31/12/2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 1 inci maddesi değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

Ø    İlgili tebliğin 1.maddesinde yer alan  yer alan konfeksiyon ve deri ürünleri ithalatı tanımları kaldırılarak, EK I’de fasıl numarası, gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen eşyanın ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içerdiği belirtilmiştir.

 

Ø    2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde bildirilen brüt 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatında kayıt belgesi muafiyeti, bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında olacak şekilde değiştirilmiştir.

 

Buna ek olarak EK III te yer alan Kayıt Belgesi Başvuru Formuna Eklenecek Belgelere İhracatçı - Üretici Bilgi Formu (Gerekli görülmesi halinde talep edilecektir) eklenmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (02.06.2020) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.