İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)’de Değişiklik Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 06 Temmuz 202216.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)” yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile “8424.90.80.00.19” ve “8481.80.79.00.00” GTİP te sınıflandırılan yangın söndürme tetikleri, 16/5/2018 tarihli ve 30423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tabloya eklenerek 12 ABD Doları /kg gözetime tabi olacağı belirtilmiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Brüt Kg)

8424.90.80.00.19

Diğerleri(yalnız yangın söndürme tüpü tetiği)

12

8481.30.99.00.00

Diğerleri(Çakmak imalatında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)

15

8481.80.11.00.00

Karıştırıcı valfler

20

8481.80.19.00.01

Sensörlü olanlar

15

8481.80.19.00.09

Diğerleri

15

8481.80.19.00.12

Valfler

12

8481.80.39.00.00

Diğerleri

15

8481.80.79.00.00

Diğerleri(yalnız yangın söndürme tüpü tetiği)

12

8481.80.81.00.00

Küresel ve konik valfler

20

8481.80.85.00.00

Kelebek valfler

12

 

Buna ek olarak, 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/15) kapsamında ithaline izin verilen ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından ithalatı yapılacak eşya için gözetim belgesi aranmayacağı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihini takip eden 15. günde (01.07.2022) yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.