İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 07 Ekim 202230.09.2022 tarihli ve 31969 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnızca karşısında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içeren İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablonun aşağıdaki şekilde değiştirildiği belirtilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Adet)

8517.18.00.00.19

Diğerleri

35

8517.71.00.00.00

Her türlü antenler ve anten yansıtıcıları; bunların aksam-parçaları (Yalnızca telefon cihazlarına ait olanlar)

5

8517.79.00.00.00

Diğerleri (Yalnızca telefon cihazlarına ait olanlar)

 

Bu kapsamda, aynı tebliğin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan açıklamada değişiklik yapılmış olup; 1 inci maddede yer alan tabloda belirtilen 8517.71.00.00.00 ve 8517.79.00.00.00 GTİP’li eşyanın, akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere, ana kart dizgisi tamamlanmamış ve tamamen demonte haldeki (CKD) aksam ve parça olarak ithalatında bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (30.09.2022) yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.Bottom of Form