İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No:2013/10) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 02 Mart 2021Elektrikle Çalışan Duvar Saatleri, Kurşun Kalemler, Gazlı Cep Çakmakları ve Bazı Muhtelif Eşyalar İçin CIF Kıymeti 500 ABD Dolarını Geçmeyen İthalatlarda Gözetimden Muafiyet Uygulaması Kaldırıldı.

24.02.2021 tarihli ve 31405 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2013/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile (Tebliğ No:2013/10)’un 2.maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek daha önce bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili GTİP’ ten CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Doları’nı geçmeyen ithalat gözetim uygulamasından muaf iken yapılan değişiklik ile EK-I’de yer alan tabloda belirtilen 3921.90.60.00.11, 8208.30.00.00.00, 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.11, 8301.40.19.00.19 GTİP’ li ve 8301.60 GTİP’ li eşyanın bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Doları’nı geçmeyen ithalatının gözetim uygulamasından muaf olacağı belirtilmiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

 

 

 

 

 

500 ABD Dolarına Kadar Gözetimden Muaf Olanlar

 3921.90.60.00.11

 Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar

 8208.30.00.00.00

 Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları

 8301.40.11.00.00

 Silindirli kapı kilitleri

 8301.40.19.00.11

 Soğuk hava depolarına mahsus olanlar

 8301.40.19.00.19

 Diğerleri

 8301.60

 Aksam ve parçalar

 

 

500 ABD Dolarına Kadar Gözetimden Muaf Olmayanlar

 9105.21.00.00.00

 Elektrikle çalışan duvar saatleri

 9609.10

Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte)

 9613.10.00.00.00

 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

 9613.20.00.00.11

 Ateşleme sistemi elektrikli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

 9613.20.00.00.19

Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları


Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.