İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Bazı Tebliğlerde Değişiklikler Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 28 Ocak 202222.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’ de, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğler ile, ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin tebliğlerde yer alan “eşyanın” ibaresinden sonra “yalnızca karşısında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında olanlarının” ibaresinin eklendiği ve maddenin son halinin “gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnızca karşısında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir” olduğu belirtilmiştir.

İlgili tebliğler ekte yer almaktadır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek ve 18.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olup, yayımı tarihinde (22.01.2022) yürürlüğe girer.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.