İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)’de değişiklik yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 16 Eylül 202227.08.2022 tarihli ve 31936 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

3920.10 etilen polimerinlerden plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz), 3921.19 diğer plastiklerden plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler gözetim uygulaması kapsamına alındı ve 2009/7 sayılı Tebliğ ile 3920.20.21 Propilen polimerlerinden plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (bioryente olanlar) için gözetim uygulaması da bu Tebliğ kapsamına tabi olduğu belirtilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Gümrük Kıymeti(ABD Doları/Ton)

3920.20.21.00.11

Baskılı olanlar

3.000

3920.20.21.00.19

Diğerleri

3.000

3920.62.19.00.00

Diğerleri (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)

3.000

3920.69.00.00.00

Diğer poliesterlerden olanlar (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)

3.000

3921.90.10.00.00

Poliesterlerden olanlar (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)

3.000

3920.10

Etilen polimerlerinden olanlar

3.000

3921.19

Diğer plastiklerden olanlar

5.000

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (27.08.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.