İthalatBİS ile ilgili Düzenlemeler, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği’ne Eklenmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2023İthalatBİS ile ilgili Düzenlemeler, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği’ne Eklenmiştir.

05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de “İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile değiştirilen Tebliğin tanım kısmına İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)’nin eklendiği belirtilmiş olup yetkilendirme başvurusu ve onayı için başvuru dilekçelerinin PDF olarak hazırlanmış elektronik imzalı olması gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, Yetkilendirme başvurusu yapılması üzerine, başvuru sahibine başvuru belgelerini elektronik ortamda sisteme yüklemek üzere kısıtlı yetki verilmesi sağlandı. Kısıtlı yetki verilmesinden itibaren 10 gün içerisinde İthalatBİS sisteminde yer alan “Firma Tanımlama Formu”nun doldurulmaması ve belgelerin sisteme yüklenmemesi halinde, başvuru sahibinin kısıtlı yetkisi kaldırılarak yetkilendirme başvurusunun iptal edileceği belirtildi.

Ek olarak, birden fazla kişiye 3 er yıl geçerli olmak üzere ithalat işlemlerini elektronik ortamda yapmak üzere yetki verilebileceği belirtilmiş olup Yetki süresinin bitimini müteakip yeni bir süre uzatımına dair belgelerin İthalatBİS sistemine yüklenmesine kadar kullanıcının yetkisi kısıtlı yetkiye dönüştürüleceği ifade edilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihinde (05.04.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.