İthalat Rejimi Kararında(Karar sayısı:4107) Yapılan Değişiklik ile Bazı Tarım Ürünleri Gümrük Vergileri Değiştirilmiş ve Ek Mali Yükümlülük Getirilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 01 Temmuz 2021Cumhurbaşkanlığı tarafından 22.06.2021 tarihli ve 31519 sayılı Resmi Gazete’ de İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile özetle yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

Ø  31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 9 uncu maddesinin “İthalatta Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranları ile Toplu Konut Fonu” olan başlığı “İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ek mali yükümlülükler” olarak değiştirilmiştir.

Ø  Aynı kararın 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “fon” ibaresi “ek mali yükümlülük” ibaresi ile değiştirilmiştir.

Ø  Aynı kararın EK 1 inci maddesinde yer alan “toplu konut fonu” ibaresi, “ek mali yükümlülük” ibaresi ile değiştirilmiştir.

Ø  Kararın eki I sayılı listede yer alan “7,8,9,12 ve 20. FASILLARDA,”  yer alan taze yeşil sarımsak, kuru sarımsak, sarımsak, acı bademler, cevizler, yeşil çay, yer fıstığı, ayçiçeği tohumu, yer fıstığı ve diğer muhtelif ürünler için uygulanan gümrük vergilerinin değiştirildiği belirtilmiştir.

Ø  Aynı kararın eki I sayılı listede yer alan “7,8,9,12 ve 20. FASILLARDA,”  yer alan taze yeşil sarımsak, kuru sarımsak, sarımsak, acı bademler, cevizler, yeşil çay, yer fıstığı, ayçiçeği tohumu, yer fıstığı ve diğer muhtelif ürünler için ek mali yükümlülük uygulaması getirildiği belirtilmiştir.

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup; bu kararın 8 inci maddesiyle İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloya eklenen (12) numaralı dipnot yayımı tarihinde (22.06.2021) yürürlüğe girmiştir. Diğer hükümler ise kararın yayımını takip eden 15 inci gün (07.07.2021) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.