İthalat Rejimi Ek Kararlarında Değişiklik

Yayınlanma Tarihi: 01 Temmuz 202028.06.2020 tarihli ve 31169 sayılı Resmi Gazete 'de Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar” hakkındaki 17/04/2020 tarihli ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğe konulması hakkındaki karar yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu karar ile 3920.10.80.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundaki eşyanın güneş paneli üretiminde kullanılmak maksadıyla ve 3920.49.10.00.00 ve 3926.90.97.90.18 gümrük tarife istatistik pozisyonlarındaki eşyanın ise plastik kart ve akıllı kart üretiminde kullanılmak maksadıyla ithal edilmek istenmesi halinde, 30/9/2020 tarihine kadar ( bu tarih dahil) EK -1 sayılı tabloda karşılarında belirtilen 10% oranında ilave gümrük vergisi uygulanacağı belirtilmiştir.

Söz konusu karar ile 20/04/2020 tarihli ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki tabloda bulunan 7228.50.69.00.11 ve 8714.10.90.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlarına ait satırlar yürürlükten kaldırılmış olup, 8408.90.41.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonuna ait oran %5,5 iken % 18 olarak değiştirilmiştir.

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (28.06.2020) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.