İthalat Genel Müdürlüğü, Kartonlar İçin Dampinge Karşı Önlemin Uygulanıp Uygulanmayacağı Hakkında Cevap Yazısı Yayımlamıştır

Yayınlanma Tarihi: 04 Şubat 2022İthalat Genel Müdürlüğü’ nün 71284114 sayılı, 24.01.2022 tarihli, Dampinge Karşı Kesin Önlem konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/12) kapsamında uygulanan dampinge karşı önlemlerin 2022 yılı öncesinde 4804.11.11 ve 4804.11.15 alt pozisyonlarında yalnızca kağıtlar için uygulandığı, kartonlar için dampinge karşı önlemin bulunmadığı ve 2022 yılında GTİP korelasyonu nedeniyle kağıt/karton ayrımının kaldırıldığı belirtilerek Tebliğ hükümlerinin nasıl uygulanacağına ilişkin açıklama yapılmıştır. 

Buna göre dampinge karşı verginin tahsilinin gümrük idarelerince yapıldığı ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılacak değişikliklerin Tebliğ’in uygulanmasında teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca ilgili tebliğin içerisinde yer alan tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, önleme tabi tarife pozisyonunun  8’li bazda yer almadığı ve eşya tanımında da “yalnızca kağıtlar” ifadesinin bulunmadığı da yazıda ifade edilmektedir.

Sonuç olarak, “karton” tanımlı ürünlerin hangi tarife pozisyonunda yer aldığı veya önleme tabi gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alıp almadığı hususunun ise Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirileceği ve ilgili Bakanlığın sorumluluğunda olduğu anlaşılmaktadır.

Yazı, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıyı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.