İthalat Denetim Rehberi

Yayınlanma Tarihi: 16 Temmuz 2020Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ nün 24545304-553.02 sayılı, 08.07.2020 tarihli ve İthalatta Denetim Rehberi konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile 2020/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği, 27/12/2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ kapsamındaki ürünlerin denetlenme usul ve esaslarına dair bir rehber yayımlanmış ve söz konusu rehbere yeni bir madde eklenmiştir.

Eklenen yeni madde ile özetle aşağıdaki hususlar belirtilmiştir.

"9.23 Tek Sevkiyatla İthal Edilemeyen ve Uygunluk Değerlendirmesi Ancak Kurulum Sonrası Yapılabilen Ürünlerin Denetimi için 2 farklı seçenek bulunduğu belirtilmiştir.

 

1)    Tek sevkiyatla ithal edilemeyen ürünlerin denetim işlemlerinin ancak kurulum sonrası yapılabileceği hususunda TSE’de yeterli kanı oluşması durumunda, konu TSE teknik görüşü ile birlikte Bakanlığa iletileceği ve ayrıca firmaya konu hakkında bilgi verileceği belirtilmiştir.

 

2)    Bu kapsamdaki ürünlere ait teknik dosya ve parça listesinin ürünler Türkiye gümrük bölgesine getirilmeden önce Bakanlığa sunulması, sunulan belgelerin TSE’ ye incelenmek üzere iletilmesi ve ürünlere ait teknik dosyanın ilgili teknik mevzuata uygun olması halinde inceleme sonucunun Bakanlığa bildirilmesi durumunda demonte haldeki ürün parçalarının ithal edilmesinin mümkün olabileceği belirtilmiştir.

 

Bu süreç sonucunda uygun bulunan nihai ürünlerin, demonte parçalar halinde ithal edilmesi ve bu parçaların denetime düşmesi durumunda, anılan başvuru muhteviyatı ürünlerin ilk başta sunulan parça listesinde yer alıp almadığı kontrol edilecek ve yer aldığının anlaşılmasının ardından ise denetim “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.

 

Yazı, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.