İthalat Denetim Rehberi

Yayınlanma Tarihi: 16 Şubat 2021Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 11.02.2020 tarihli ve 61255227 sayılı İthalat Denetimi konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile 2020/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği eki listede yer alan 8414.59.25.20.00 ve 8414.59.35.20.00 GTİP'lerinin yapılan değişiklik ile 2021/ sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği ekinde yer alan 8414.59.25.90.00, 8414.59.35.90.00 GTİP'lerine tahvil edildiği, ve söz konusu GTİP'lerin karşısında evlerde kullanılan ibaresi yazmakta iken yapılan değişiklik ile 2021/9 sayılı ÜGD Tebliğindeki GTİP'lerin karşısında ise diğerleri ibaresinin bulunduğu ifade edilmiştir.

Buna göre, gerçekleştirilen değişiklikle bütün fanların denetime tabi olmaya başladığı belirtilerek konunun açıklığa kavuşturulması talep edilmiştir.

Bu bağlamda Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki değişiklik hem GTİP hem de GTİP ifadesi ile aynen ilgili ÜGD Tebliğine aktarılmakta olup, söz konusu GTİP veya ifade değişikliği ile denetlenmeye başlanacak ürünler için gerekli düzenleme aşağıdaki  Geçici Madde ile yapıldığı belirtilmiştir.

1/1/2021 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/9)’ne göre sonuçlandırılır.

 Bu Tebliğin hükümleri, bu Tebliğin Ek-2’sinde belirtilen, ancak “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/9)’nin Ek-2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmaz. Bu fıkra, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde (TGTC) yapılan değişiklikler nedeniyle farklılaşan GTİP’ler için uygulanmaz"

Ayrıca 2021/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamına alınan 8547.20.00.00.00 GTİP'li PVC kuru yer buvatlarının kapsam dışı olup olmayacağına ilk önce ilgili gümrük idaresince karar verileceği bu kararın verilmediği durumlarda ise nihai sonuç TSE tarafından belirleneceği ifade edilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.