İthal Eşyasının Numunelik Eşya veya Model Olma Özelliğinin Tespitine Yönelik Yeni Kriterler Belirlenecektir.

Yayınlanma Tarihi: 14 Ağustos 2023İthal Eşyasının Numunelik Eşya veya Model Olma Özelliğinin Tespitine Yönelik Yeni Kriterler Belirlenecektir.

Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği’nin 19.07.2023 tarihli ve 2023/280-7193 sayılı “Numunelik Eşya ve Model İthalatı” konulu Duyurusu yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuru ile firmaların ithal etmekte oldukları ve beyanda bulundukları numune niteliği taşıyan bazı eşyaların gümrük işlem süreçlerinde yaşanan sorunların asgariye indirilmesi ve numunelik eşya ve model ithalatında gümrük idareleri ile firmalar arasındaki tereddütleri gidermek amacıyla numunelik eşya ve model ithalatı yoğun olan sektörlerde eşyanın türünün belirlenmesi açısından objektif kriterler belirlemeyi hedeflendiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, ithale konu eşyanın numunelik eşya ve model olma özelliğinin tespitine yönelik olarak;

·         Numune tanımının her bir sektör bazında belirlenmesi,

·         Adet, ağırlık, uzunluk, hacim gibi ölçü birimleri bazında üst limitlerin belirlenip belirlenemeyeceği,

·         Ölçü birimlerinin belirlenmesinin mümkün olması durumunda, sektör ve eşya bazında ticaretin gereklerine uygun olarak numune tanımının yapılması ve numunelik eşya ve model olarak kabul edilebilecek üst limitlerin neler olması gerektiği

konularında üye firmaların görüşlerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Söz konusu Duyuruyu bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.