İşlenmiş Derilerin ve Deriden Mamul Eşyaların Serbest Dolaşıma Girişinde İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 10 Aralık 2021İşlenmiş Derilerin ve Deriden Mamul Eşyaların Serbest Dolaşıma Girişinde İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır

04.12.2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmi Gazete’ de Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:96)’da Değişiklik Yapılmasına Yönelik Tebliğ (Seri No: 175) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile 01/09/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Avrupa Birliği menşeli olmayan” ibaresi “Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan” şeklinde değiştirilmiş olup, Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan ve aşağıdaki tabloda GTİP’leri verilen işlenmiş derilerin ve deriden mamul eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yine aşağıdaki tabloda gösterilen yetkili gümrük müdürlükleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

GTİP

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

4201.00.00.00.00

4203.21.00.00.12

4205.00.19.90.00,

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

4202.11.10.00.11

4203.29.10.00.11

4205.00.90.00.11

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

4202.11.10.00.12

4203.29.10.00.12

4205.00.90.00.12

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

4202.11.90.00.11

4203.29.90.00.00

 

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

4202.11.90.00.12

4203.30.00.00.11

 

İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

4202.21.00.00.00

4203.30.00.00.12

 

Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

4202.31.00.00.00

4203.40.00.00.11

 

Aksaray Gümrük Müdürlüğü

4202.91.10.00.11

4203.40.00.00.12

 

Bolu Gümrük Müdürlüğü

4202.91.10.00.12

4205.00.11.10.00

 

Sakarya Gümrük Müdürlüğü

4203.10,

4205.00.11.20.00

 

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

4203.21.00.00.11

4205.00.19.10.00

 

Yalova Gümrük Müdürlüğü

 

Ek olarak Birleşik Krallık menşeli olan ve 64. Fasılda yer alan ayakkabı ve benzeri eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği gümrük müdürlüğünden yapılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, 4458 sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen, Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık menşeli olmayan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nın birinci ve ikinci fıkrası kapsamındaki eşyaların gümrük işlemlerinin geldiği yetkili gümrük müdürlüğünden yapılacağı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (04.12.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.