İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşmasının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 06 Temmuz 202229.06.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’ de İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik ile;

·       Bir taraf ülkede elde edilen ürünlerin, imalatlarında kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin, fabrika çıkış fiyatının % 60’ını aşmaması kaydıyla, yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

·       En az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan Taraf Ülkeler, Yönetmeliğin uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren beş yıl boyunca ürünlerin imalatında yüzde 70 oranında menşeli olmayan girdi kullandığı takdirde, nihai ürün yeterli işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

·       Diğer Taraf Ülkeler menşeli girdiler bir Taraf Ülkede elde edilmiş ürün içine dahil edildikleri takdirde;

o   O Taraf Ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlemin, yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde olması,

o   O Taraf Ülke menşeli girdiler toplamının, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 40’ından az olmaması

o   En az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan bir Taraf Ülke menşeli içeriğin toplamının ise, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık süre boyunca, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde30'undan az olmaması kaydıyla

O taraf ülke menşeli kabul edileceği belirtilmiştir.

·       Taraf ülkelerden biri menşeli ürünlerin ithal edilmeleri esnasında Menşe İspat Belgesinin ilgili talimatlara göre düzenlenmesi ve ibraz edilmesi halinde protokolden faydalanabileceği belirtilmiştir.

·       Menşe İspat Belgesinin ihraç anında tatmin edici nedenlerden dolayı düzenlenmemiş veya kabul edilmemiş olması halinde, ürünün sevkiyat tarihinden itibaren 6 ayı geçmemek kaydıyla sonradan düzenlenebileceği belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.07.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.