İran'a Demiryolu Aktarması Yapılarak Eşya Sevki

Yayınlanma Tarihi: 24 Mart 2020Özet: Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 53195750 Sayılı yazısı 13.03.2020 tarihinde yayımlandı.

Açıklamalar

Yayımlanan yazı ile geçici bir süre ile, İran'a sevk edilmek istenilen eşyanın hareket gümrük idaresinden kara taşıtları ile demiryolu vagonlarına aktarılacağı aktarma noktasına sevk edilmesi ve devamında hudut kapısında alınan tedbirlere uygun olarak demiryolu ile Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısı üzerinden İran'a çıkışının sağlanması sürecinde izlenecek usuller düzenlenmiş olup, söz konusu usulleri aşağıda yer almaktadır.

  • Hareket gümrük idaresinde, NCTS uygulamasından varış gümrük idaresi olarak Kapıköy Gümrük Müdürlüğü seçilmesi ve taşıma sürecinin tamamını (karayolu ve demiryolu) kapsayacak teminat alınarak işlem yapılması

  • Aktarma noktasında, kara taşıtından demiryolu vagonlarına aktarma işleminin gümrük gözetimi altında gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesi

  • Taşıt değiştirme işlemine ilişkin olarak rejim hak sahibi ya da taşıyıcı tarafından TRB’nin 56 no.lu kutusuna aktarma yapılan vagon numarası bilgilerinin kaydedilmesi, aktarma noktasındaki gümrük idaresince TRB üzerindeki “Yetkili Makamların Onayı (G)” kutusuna imza ve mühür tatbiki suretiyle tasdik edilmesi

  • Aktarma noktasında düzenlenen CIM taşıma belgelerinin üzerine ilgili TRB numaralarının kaydedilmesi ve TRB'lerin CIM taşıma belgesine eklenmesi sonrasında eşyanın Kapıköy Gümrük Müdürlüğüne demiryolu ile sevkinin sağlanması

  • Kapıköy Gümrük Müdürlüğünce CIM taşıma belgeleri ve TRB'ler üzerinden yapılacak kontroller neticesinde uygun sonuç alınması halinde transit rejiminin sonlandırılması

Söz konusu tasarruflu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.