İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (4824) yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 25 Kasım 2021Bazı Cam Türlerine Üç Yıl Süre ile Korunma Önlemi Kapsamında Ek Mali Yükümlülük Uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 20.11.2021 tarihli ve 31665 sayılı Resmi Gazete’ de İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (4824) yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile 70.04, 70.05, 70.06 tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “Çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş)”, “Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş” ve “70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar” ticari tanımlı eşyaların ithalatında korunma önlemi olarak üç yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanacağı belirtilmiştir.

 

GTP

EŞYANIN

TANIMI

MENŞE

ÜLKE

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK

1. Dönem

(12/12/2021
-  11/12/2022)

2.Dönem

(12/12/2022
-11/12/2023)

3.Dönem

(12/12/2023
-11/12/2024)

70.04

Çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş)

İran İslam
Cumhuriyeti

 

42 ABD
Doları/Ton

40 ABD
Doları/Ton

38 ABD
Doları/Ton

70.05

Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

70.06

70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar

 

Ek olarak, gümrük idareleri tarafından ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak ek mali yükümlülüğün Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre tahsil edileceği ve genel bütçeye gelir olarak kaydedileceği belirtilmiştir. Ayrıca diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında kanun çerçevesinde eksik olan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Ayrıca İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7) ile yapılan öneri Cumhurbaşkanlığı tarafından 20.11.2021 tarihli ve 31665 sayılı Resmi Gazete’ de İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (4824) ile kabul edilmiştir.

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 12.12.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu  Kararı ve Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.