İnsan Sağlığı Ve Güvenliği İle Hayvan Ve Bitki Varlığı Ve Sağlığı Yönünden Tarım Ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tâbi Eklerdeki Listelerde Bazı Ürünlerin İthalatına İlişkin Usul Ve Esasları Düzenlenmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024İnsan Sağlığı Ve Güvenliği İle Hayvan Ve Bitki Varlığı Ve Sağlığı Yönünden Tarım Ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tâbi Eklerdeki Listelerde Bazı Ürünlerin İthalatına İlişkin Usul Ve Esasları Düzenlenmiştir.

31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmi Gazete’nin 4. Mükerrerinde “Tarım Ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/5)” konulu Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tâbi tutulmak istenen Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de belirtilen ürünler ile belirtilen şartları sağlayan ürünleri kapsamakta olup geçerlilik süresi altı ay olan Uygunluk yazısını düzenleme şartı olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda diğer bazı belgelerin kontrole tabi süreci ile muafiyetlerin içeriğinin yayımlandığı tebliğde uygunluk yazısının gümrük idarelerince aranacağı bildirilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.