İnşaat Demiri İzleme Sistemi’nin Usul ve Esasları Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 05 Nisan 2023İnşaat Demiri İzleme Sistemi’nin Usul ve Esasları Yayımlanmıştır.

16.03.2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazete’de İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, Darphane tarafından kurulacak olan İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) aracılığıyla 7214.20 GTİP grubunda bulunan inşaat demirlerinin üretim veya ithalatından teslimine kadar tüm aşamaların ve laboratuvar test süreçleri de dahil olmak üzere takip edilmesine olanak sağlanacak olup yapılan işlemler ile ilgili verilerin Ticaret Bakanlığı’na aktarılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. 

Bu kapsamda İDİS üzerinde Darphane’nin belirlediği güvenlikli etiketler ve/veya güvenlikli işaretlerin kullanılacağı belirtilmiş olup İDİS dışında inşaat demiri üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımının yapılamayacağı aktarılmıştır.

Buna ek olarak, 01.01.2024 tarihinden önce mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin, İDİS’e geçmelerinin zorunluğu olduğu belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihinde (16.03.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.