İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Türkiye’ye Getirilen İthal Eşyanın Muafiyeti Konusunda Yapılması Gereken İşlemler Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 02 Mart 2023İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Türkiye’ye Getirilen İthal Eşyanın Muafiyeti Konusunda Yapılması Gereken İşlemler Belirtilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 81918594 sayılı ve 08.02.2023 tarihli “İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşya” konulu Genelgesi (2023/4) yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile analiz veya test edilmek amacıyla YYS firmaları hariç firmaların Türkiye’ye getirecekleri ithal eşya için kendileri veya dolaylı temsilcisi vasıtasıyla TPS üzerinden gümrük idaresine ön başvuruda bulunmaları, ön başvurularının onaylanması durumunda ithal eşya beyanında kullanılmak üzere TPS üzerinden 23 haneli ID numarası oluşturmaları gerektiği ve bu 23 haneli ID numarasının beyannamenin 44 no’lu hanesine “GK8” muafiyet kodu “muafiyet kodu” hanesine beyan edilmesi gerektiği,

Bununla birlikte, YYS sahibi firmaların inceleme, analiz veya test edilmek amacıyla Türkiye’ye getirdiği ithal eşyanın beyanında ise "GK8" muafiyet kodu, beyannamenin “muafiyet kodu” hanesine beyan edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, Türkiye’ye eşya ithal eden firmalar veya laboratuvarlar tarafından yapılacak olan inceleme, analiz veya test işlemlerinin ön başvuruda belirtilen sürede tamamlanması halinde 

- İthalatın yapıldığı gümrük idaresi

- İthalat beyannamesinin tarih ve sayısı

- İşlemin nerede yapıldığı ve işlem sonuç kayıtlarının nerede tutulduğu

- İşlemin bitiş tarihi

- Geride kalan veya artık ürünlere hangi işlemin yapılacağı

bilgilerini içeren bir rapor düzenlenerek gümrük idaresine ibraz edilmesi gerektiği ve YYS sahibi firmalar adına gelen eşya ile ilgili raporun beyanname tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gümrük idaresine ibraz edilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Buna ek olarak, basitleştirilmiş gümrük beyanı (BGB) kapsamında inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen Türkiye’ye ithal edilen eşyanın posta veya hızlı kargo yoluyla gelip ISO/17025 belgesine sahip olması, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarlarının ve yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilere ait Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının veya YYS düzenlenmiş firmaların ön başvuru yapmaları gerekmediği ve BGB’nin “referans no” hanesine "TEST" muafiyet kodunu “muafiyet kodu” hanesinde beyan edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Son olarak, tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.