İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşyaya Uygulanacak Usul ve Esaslar Belirlenmiştir

Yayınlanma Tarihi: 16 Eylül 2022Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 22.08.2022 tarihli ve 76747615 sayılı, “İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen” konulu Genelge (No: 2022/13) yayımlanmıştır.

Söz konusu genelge ile inceleme, analiz veya test edilmek üzere Türkiye’ye getirilecek eşya için, Sanayi ve Ticaret Odasınca düzenlenen firma faaliyet belgesi de eklenerek, ilgili gümrük idaresine ön başvuruda bulunulabileceği belirtilmiştir. Başvuruya dair bilgilerden bazıları aşağıda yer almaktadır.

§  Eşyanın miktarı ve ticari tanımı, eşyaya yapılacak inceleme, analiz veya test işleminin kapsamı, eşyanın nerede test edileceği ve yapılacak işlemin ne kadar süreceği,

§  İnceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyanın serbest dolaşıma sokulma amacına uygun miktarı aşmaması, inceleme, analiz veya test işlemleri kendi başlarına satış promosyonuna konu teşkil etmemesi, işlem sırasında tamamıyla sarf edilmesi veya aynı amaçla tekrar kullanılamayacak hale gelmesi gerektiği,

§  Talep edilmesi halinde ilgili gümrük idaresi tarafından süre uzatımı yapılabileceği,

§  İnceleme, analiz veya test işlemlerinin tamamlandıktan sonra ithalatın yapıldığı gümrük idaresi, ithalat beyannamesinin tarih ve sayısı, işlemin nerede yapıldığı ve işlem sonuç kayıtlarının nerede tutulduğu, işlemin bitiş tarihi, geride kalan veya artık ürünlere hangi işlemin yapılacağına dair bilgiler ile ilgili gümrük idaresine başvurulabileceği,

§  Eşyanın imha edilmesi veya ticari olarak değersiz hale getirilmesi işlemlerinin gümrük sahasında yapılmasının esas olduğu, eşyanın gümrük idaresine getirilmesinin mümkün olmadığı hallerde ise gümrük memuru gözetiminde yerinde yapılabileceği,

belirtilmiştir.

Söz konusu Genelge Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz