İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşya İçin Tek Pencere Sistemi Üzerinden Ön Başvuru Süreci Hakkında Bilgilendirme Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 26 Aralık 2022Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 29.10.2022 tarihli ve 79315509 sayılı TPS-İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusu konulu Genelgesi yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile 1092 kodlu TPS-İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusu eşyanın yükümlüsü, temsilcisi veya dolaylı temsil yetkisine sahip operatörler tarafından E-Devlet Kapısı'nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecek olup;

·         Yapılan başvuruların ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden incelenerek uygun bulunması halinde inceleme, analiz veya test amaçlı eşya muafiyetinden faydalanılmak üzere onaylanacağı,

·         Gümrük Müdürlüğünce onaylanan başvurular için Sistem tarafından 23 haneli belge ID oluşturulacağı,

·         Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ID) numarasının (Örnek: No: 22000000010920000000001) Ticaret Bakanlığından yetki alan dolaylı temsil yetkisine sahip operatörler tarafından basitleştirilmiş gümrük beyannamesinin "referansNo" alanına, yükümlü veya temsilcisi tarafından detaylı beyanda beyannamenin “44 nolu" alanına beyan edileceği,

·         Söz konusu belgeye ilişkin bilgilerin elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacağı,

belirtilmiştir.

Genelge, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.