İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Gelen Eşyaya Yönelik Yapılan Ön Başvuru Sürecindeki Beklemelerin Önüne Geçilmesi Adına Ön Başvuru Yapılmaksızın İşlem Yapılabileceğine Dair Yazı Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 07 Ekim 2022Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 21.09.2022 tarihli, 78356732 sayılı ve 2022/13 Sayılı Genelge-İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşya konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile faaliyet alanı inceleme, analiz veya test işlemleri olan firmaların rutin şekilde bozulabilir veya hemen analize tabi tutulması gereken eşyaları ithal ettiğinin ve bu eşyaların ön başvuru süreci tamamlanana kadar gümrükte beklemesi nedeniyle bozulabildiğini görülmüştür. Bunun üzerine ön başvurunun Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılabilmesine imkan tanıyacak ve yalnızca faaliyet alanı inceleme, analiz veya test olan firmaların veya laboratuvarların her eşya için ayrı ayrı başvuru yapmalarına gerek duyulmayacak sistemsel bir düzenlemeye yönelik çalışma olduğu belirtilmiştir. 2022/13 sayılı Genelge’nin yayınlandığı 22.08.2022 tarihinden başlamak üzere yukarıda bahsi geçen çalışma tamamlanana kadar inceleme, analiz veya test amacıyla gelen ve gümrükte bekleyen eşya için ön başvuru yapılmaksızın,

1.     ISO/17025 belgesine sahip akredite laboratuvarlar için; belge akreditasyon numarasının, basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde (BGB) "referansNo" hanesine; detaylı beyanda ise 7 no`lu "referans numarası" hanesine yazılması ve akreditasyon numarasının doğruluğunun "https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search" bağlantısı üzerinden teyit edilmesinin, 

2.     18.02.2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanmış olan Gıda Kontrol Laboratuvar Yönetmeliği çerçevesinde yetkilendirilen Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarlarının yanı sıra yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilere ait Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının yetkili olduklarına dair çalışma izin belgesinin ibrazı ile bahsi geçen laboratuvara ait laboratuvar sicil numarasının BGB`de "referansNo" hanesine, detaylı beyanda ise 7 no`lu "referans numarası" hanesine yazılması ve söz konusu firmanın yetkili olup olmadığının "https://www.tarimorman.gov.tr/konu/1521/Yetkili-Gida-KontrolLaboratuvarMudurlukleri" bağlantısında yer alan listeden teyit edilmesinin,

3.     Birinci ve ikinci maddeler kapsamına girmeyen firmalar adına gelen eşyanın, ilgili Karar’ın 91. ve 92. maddesinde aranılan şartları taşıdığına dair gümrük idaresince kanaat getirilmesi,

şartıyla eşyanın BGB’ de “TEST” muafiyet kodu, detaylı beyanda ise “GK8” muafiyet kodu ile beyan edilmesinin uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Ek olarak eşyanın teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ön başvuru aşamasındaki gerekli bilgilerin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.