İkincil İşlem Görmüş Ürünlerde İlave Gümrük Vergisi

Yayınlanma Tarihi: 03 Aralık 2020Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 52707093-163.07 sayılı, 26.11.2020 tarihli ve İkincil İşlem Görmüş Ürünlerde İlave Gümrük Vergisi konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda ikincil işlem görmüş ürünler için ilave gümrük vergisine ilişkin Bakanlığın değerlendirmesinin istenildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda Bakanlık aşağıda yer alan mevzuat metinleri çerçevesinde İGV alınmasına ilişkin şartların bulunması halinde, ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişinde İGV tatbik edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

“İlave gümrük vergisine ilişkin kararların 2 inci maddesinde "Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.", 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz." hükümleri yer almaktadır.”

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.