İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 11 Haziran 202111.06.2021 tarihli ve 31508 sayılı Resmi Gazete’ de İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  yayımlanmıştır.

 Söz konusu Yönetmelik ile İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü arasında imzalanan Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının 20 nci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II Yönetmelik kapsamından çıkarılmış ve yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

Ø  19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi “(1) Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 18 inci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.” Şeklinde değiştirilmiştir.

 

Ø  Aynı Yönetmeliğin 26/A maddesinin üçüncü fıkrası ““(3) Bu şekilde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” kutusuna;

a) TR: SONRADAN VERİLMİŞTİR,

b) GE: GACEMULIA RETROSPEQTIULAD,

c) EN: ISSUED RETROSPECTIVELY,

ibarelerinden ilgili Anlaşmada geçen, elektronik sistem üzerinden kaydedilir.” şeklinde değiştirilerek gözlemler kutusundaki Arapça ifade yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 26/3/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (11.06.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.