İhrakiye Teslimleri Hakkındaki Genelgenin Uygulanmasına Dair Yazı Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024İhrakiye Teslimleri Hakkındaki Genelgenin Uygulanmasına Dair Yazı Yayımlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.03.2024 tarihli ve 94887207 sayılı ““İhrakiye Teslimleri” Konulu 2024/3 Sayılı Genelgenin Uygulanması Hk” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile ihrakiye olarak yakıt ve dökme yağ teslimlerinde gümrük idarelerince yapılacak işlemler belirtilmiş olup ihrakiye olarak kaplı (teneke, bidon, varil, IBC tank, vb.) yağ teslimlerinde memur refakatinin aranmayacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda dökme yağ tesliminde firma tarafından 200.000 ABD Doları tutarında sabit teminat verilmesi gerektiği aktarılmış olup barçların belirlenen özelliklere haiz olması şartıyla, memur refakati veya (A) tipi uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen firma/kuruluşların uzman personeli gözetiminin aranmayacağı aktarılmıştır.

Buna ek olarak ihrakiye tesliminde kullanılan barçların teknik özellikleri sağlamadığı, memur refakati aranmaksızın yapılacak teslimlerde teslimin söz konusu Genelge hükümlerine uygun şekilde yapılmadığı ve/veya firma tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı durumların tespiti halinde uygulanacak önlemler belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.