İhracı Yasak ve Ön İzne Tabi Eşya-Serbest Bölgeler

Yayınlanma Tarihi: 24 Mart 2020Özet: Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 53207864 sayılı yazısı 13.03.2020 tarihinde yayımlanmıştır.  

Açıklamalar

Söz konusu yazı ile "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile birlikte İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske, koruyucu iş elbisesi, kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler, koruyucu gözlükler, tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldivenlerin dahil edildiği belirtilerek, serbest bölgede yerleşik firmaların kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere serbest bölgeye gerçekleştirecekleri bu tür eşyanın ihracatına ilişkin muafiyet sağlanması hakkında görüş talep edilmiş olup yazı ile hükme bağlanan kararlar aşağıdaki gibidir.

  • “Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye'den satın alacakları bu tür eşyanın serbest bölgeye ihracatına ilişkin muafiyet sağlanması ve söz konusu eşyanın 3218 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen 5.000 USD altı eşya olarak veya ihracat rejimi kapsamında Türkiye'den serbest bölgelere ivedilikle sevkinin gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

  • Söz konusu eşyanın Türkiye'den serbest bölgeye girişinde Serbest Bölge Müdürlüklerince firma ihtiyaçları gözetilerek Serbest Bölge İşlem Formları onaylanacak olup, aynı eşyanın Türkiye'den gelerek serbest bölgeler üzerinden yurtdışına çıkışına yönelik SBİF’ler Serbest Bölge Müdürlüklerince işleme alınmayacağı belirtilmiştir.

Söz konusu tasarruflu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.