İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in Ekinde Yer Alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Ekleme Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 27 Nisan 202219.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2022/5)” yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 58 inci ve 59 uncu sıralar olarak aşağıdaki maddelerin eklendiği belirtilmiştir.

58- Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00)

59- Diğer killer (GTP: 2508.40)

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (19.04.2022) yürürlüğe girer.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.Bottom of Form