İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde Değişiklikler Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 22 Ekim 202112.10.2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmi Gazete’ de İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2006/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/8) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, aşağıdaki üç madde, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinden çıkarılmıştır.

·         “49- Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00)”

·         “50- Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 3105.59.00.00.11)”

·         51- Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00)

 

·         Aynı listeye aşağıdaki madde eklenmiştir.

 

·         “52- Gübreler (GTP: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105)”

 

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (12.10.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.