İhracatta Ceza Kararları

Yayınlanma Tarihi: 21 Şubat 2019Özet: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 52707093-010.06.01 sayılı yazısı ile 2019/2 sayılı İhracatta Ceza Kararları Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Genelge ile ihracat işlemlerinin ihracat eşyasının bekletilmeden şevki ve gümrük işlemlerinin tamamlanması amacıyla;

  • Yükümlü veya temsilcisinin ihracat beyannamesinde düzeltme yapılmasına yönelik dilekçesinin uygun görülmesi kaydıyla veya idare tarafından yapılan tespite binaen gerekli görülmesi halinde düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

  • Eş zamanlı olarak ceza kararının düzenlenmesi yönünde işlemlere devam edilmesi,

  • Beyanname ve ihracat işlemlerinin tamamlanmasının, ceza kararı düzenlenmesi ve cezanın tahsilatı şartına bağlanmaması,

  • Ceza kararı düzenlenmesi ve ödenmesinin beyanname ve ihracat işlemleri ile aynı anda tamamlanamaması halinde, ceza kararı düzenleme, tebliğ ve tahsili işlemlerinin bilahare tamamlanması,

Şeklinde yapılması uygun bulunmuştur.

Ek- 2019-2 sayılı İhracatta Ceza Kararları Hakkında Genelge​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.