İhracatçı Beyanında Damga Vergisi

Yayınlanma Tarihi: 24 Temmuz 2018Özet: 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" in 2. Maddesinde belirtilen "İhracatçı Beyanı" nın damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda yaşanan tereddütler üzerine, 19.07.2018 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 85593407-156.04 sayılı yazısı yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Buna göre, İhracatçı Beyanı'nın, menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı yerine kullanılabilen bir belge olma özelliğini taşıdığı anlaşıldığından damga vergisine tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir.

Ek- İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.