İhracat Genel Müdürlüğü’nün 68983193 sayılı ve 10.11.2021 tarihli, Kosova STA-TEV Uygulaması konulu yazısı yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Kasım 2021Kosova Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamında Telafi Edici Vergi Yükümlülüğü Doğup Doğmayacağına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır.

İhracat Genel Müdürlüğü’nün 68983193 sayılı ve 10.11.2021 tarihli, Kosova STA-TEV Uygulaması konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı  Türkiye ile Kosova Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında ülkeye dahilde işleme rejimince ihraç edilen Türk menşeli eşya bünyesindeki üçüncü ülke menşeli girdiye ilişkin telafi edici vergi (TEV) yükümlülüğüne ilişkin olarak;

·       STA kapsamında geri ödeme yasağına yer verilmemesi nedeniyle, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen üçüncü ülke menşeli girdilerin işlenmesi suretiyle elde edilen Türk menşeli nihai ürünün bir menşe ispat belgesi eşliğinde Kosova’ya ihracı esnasında TEV yükümlülüğü doğmayacağı belirtilmiştir.

·       “Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon”a atıf yapılmak suretiyle değiştirilmesine yönelik olarak imzalanan 2/2020 Sayılı Kararın onay sürecinin Kosova tarafında devam ettiği için ilgili Kararın yürürlüğe girmesinin ardından EUR.1 eşliğinde yapılacak ihracatlarda geri ödeme yasağının geçerli olacağı telafi edici vergi yükümlülüğünün doğacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda, STA`nın yürürlüğe girdiği tarihte ve mevcut durumda STA ana metni ve eki menşe protokolünde geri ödeme yasağına yer verilmemesi nedeniyle, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen üçüncü ülke menşeli girdilerin işlenmesi suretiyle elde edilen Türk menşeli nihai ürünün bir menşe ispat belgesi eşliğinde STA'nın yürürlüğe girdiği 01/09/2019 tarihinden "2020/2 sayılı Ortak Komite Kararı'nın” yürürlüğe gireceği tarihe kadar Kosova’ya yapılacak olan ihracatlarda telafi edici vergi yükümlülüğü doğmayacağı kanaatine varılmıştır.

 

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com  elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.