İhracat Genel Müdürlüğü’nün 06.10.2022 tarihli, 78717682 sayılı D-3 Kodlu DİİB'ler / E-Arşiv Fatura konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 11 Kasım 2022Söz konusu Yazı ile E-Arşiv faturaların üzerinde sonradan herhangi bir düzenleme yapılamaması sebebiyle, hatalı düzenlenen (DİİB bilgisi yanlış girilen ya da hiç girilmeyen) e-Arşiv faturaların DİİB taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılmak istenmesi ve bu faturaların mükerrer kullanımın önüne geçilmesini teminen Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’nin;

·         Belge sahibi firmadan hatalı düzenlenen e-arşiv faturaların hangi belgenin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmak istendiğine ilişkin dilekçe ile bu e-arşiv faturasının başka bir belgenin ihracat taahhüdünde kullanılmayacağına ilişkin taahhütname,

·         Firmanın kayıtlarının (irsaliye faturası, DİR Otomasyon Sistemi/DYS kayıtları vb.) Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından incelendiği ve söz konusu e-arşiv faturanın, daha önce bu e-arşiv faturasının kesildiği tarihte belge süresi geçerli olan başka bir D-3 kodlu DİİB'in ihracat taahhüdünde kullanılmadığına ilişkin tespitin yer aldığı YMM raporu,

·         DİİB taahhüdüne konu eşyanın e-arşiv faturanın muhatabı alıcı tarafça teslim alındığına ilişkin irsaliye faturası,

aramaları gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, firmanın ileride taahhüt hesabı kapatılacak D-3 kodlu dahilde işleme izin belgelerinde daha önce DİİB ihracat taahhüdüne sayılmış e-arşiv faturaların mükerrer kullanımının önüne geçilmesini teminen, faturanın düzenlendiği tarihte belge süresi geçerli olan tüm D-3 kodlu dahilde işleme izin belgelerinin taahhüt hesabının kapatılmasında da, aynı şekilde hatalı düzenlenen e-arşiv faturanın daha önce başka bir D-3 kodlu DİİB'in ihracat taahhüdünde kullanılmadığına ilişkin YMM raporunun aranması gerektiği belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.