İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul Ve Esasları Düzenleyen TCMB - İhracat Genelgesi’nde Değişiklik Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 04 Nisan 2022T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21.03.2022 tarihli ve 1050661 sayılı yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile, ihracat bedelinin tahsili ve kabulüne ilişkin olarak 8. Maddeye 16. Fıkra eklenerek serbest bölgeye yapılan ihracat işlemlerinde serbest bölgede faaliyet gösteren Türkiye'de yerleşik ithalatçı firmaların yurt içindeki döviz tevdiat hesaplarından ihracatçının hesabına yapılan transferlerin, ihracat işlemi ile ilgili olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle belirtilirse ihracat bedeli olarak kabulünün mümkün olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu İhracat Genelgesini bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.