İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hakkında Genelge Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 07 Kasım 2018Özet: 06.11.2018 tarihinde, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğ'e istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı "İhracat Genelgesi" ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Söz konusu Genelge'nin gümrük boyutunu ilgilendiren kısımları aşağıda yer almaktadır.

Açıklamalar

Genelge uyarınca;

 • 04.09.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçmeyecektir. Serbest bölgelere yapılan satışlara ilişkin bedeller de bu kapsamda değerlendirilmiştir.

 • İhracat bedellerinin en az %80'inin bankaya satılacağı ve söz konusu satışa ilişkin Döviz Alım Belgesi (DAB) düzenleneceği belirtilmiştir.
   
 • İran ve Suriye'ye yapılan ihracatlar döviz bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara satılmasına ilişkin uygulamadan muaf tutulmuştur.
   
 • İhracat bedellerinin Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, farklı bir döviz cinsinden de ihracat bedellerinin getirilmesine izin verilmiştir.
   
 • Mikro ihracat ve yurt içinde ihracat olarak sayılan teslimlerde kapsam dışında tutulmuştur.
   
 • Peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunludur. Bu sürenin geçilmesi veya ihracat bedelinin iade edilmesi durumunda, bu durum prefinansman kredisi olarak değerlendirilecektir.
   
 • İhracat bedelinin tespitinde ihracat beyannamesinin 22 No.lu kutusunda yer alan döviz cinsi ve tutarının dikkate alınacağı belirtilmiştir.
   
 • İhracat fiyatında değişiklik olması ve ihracat kıymetinin artması durumunda, ihracatçının talebi ve fiyat değişikliğine ilişkin faturanın ibrazı üzerine fark tutarın ihracat bedeli olarak alışının mümkün olduğu belirtilmiştir. İhracat kıymetinde bir azalma olması durumunda fark tutarın hesap kapma esnasında dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.
   
 • Yurt dışına geçici ihracı yapılan eşyaların, kesin ihracata dönüştürülmesi durumunda, bu bedellerin de yurda getirilme zorunluğuna ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.
   
 • İndirim ve mahsup işlemlerinin düzenlendiği madde uyarınca, ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içerisinde, gümrük beyannamelerinin ibraz edilmesi kaydıyla mahsup edileceği belirtilmiştir.
   
 • Mahsup işleminin gerçekleşebilmesi için mahsup edilecek döviz bedelinin mahsup tarihinden önce alışının yapılmamış olması gerekir.
   
 • Mahsuben ödemede farklı döviz kurları söz konusu ise, hesaplama mahsup tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurlar esas alınarak yapılacaktır.
   
 • Aracı ihracat vasıtasıyla yapılan ihracatta ihracatçının onayı ile imalatçı veya tedarikçiler de mahsup işleminden istifade edebilirler.
   
 • Mahsup işleminin sonunda, kalan tutarın % 80'nin bankaya satılması gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu Genelge yayımı tarihinde (06.11.2018) yürürlüğe girecektir.

Ek- İhracat Genelgesi​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.