İhracat Bedelinin %25’inin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Satılmak Üzere İhracat Bedeli Kabul Belgesi veya Döviz Alım Belgesi Düzenleyen Bankalara Satılacağı Bildirilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 19 Ocak 2022Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Operasyon Genel Müdürlüğü tarafından “İthalat Genelgesinin Ek 1 inci maddesi kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatı” yayımlanmıştır.

Söz konusu talimat ile,  16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesinin ek 1 inci maddesi kapsamında Merkez Bankasına yapılacak döviz satış işlemlerinin uygulama ayrıntılarının düzenlenmesi amaçlanmış olup; yapılan düzenlemeler aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.

·       İhracat Genelgesine göre İhracat Bedeli Kabul Belgesine veya Döviz Alım Belgesine  bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’i, İhracat Bedeli Kabul Belgesi veya Döviz Alım Belgesi’nin düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden Merkez Bankasına satılmak üzere İhracat Bedeli Kabul Belgesi veya Döviz Alım Belgesi düzenleyen bankaya satılacağı, 

·       Banka nezdinde Merkez Bankası adına ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini hesapların açılacağı ve bankanın bu Uygulama Talimatı kapsamında satın aldığı dövizlerin saat 17:00’ye kadar Merkez Bankasına bildirilerek toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacağı, 

·       Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgeler ile bilgiler ve döviz alışı yapılan tutarlara ait bilgiler bankalarca Ek-1’de yer alan bildirim formuna uygun olarak Merkez Bankasına aynı gün elektronik ortamda bildirilmesi gerektiği, 

·       Banka tarafından Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizlerin, Merkez Bankasınca işlem kuru üzerinden satın alınacağı,

·       Döviz alış işlemleri karşılığı Türk lirası tutarlarının Merkez Bankasınca bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderileceği ve saat 17:30’a kadar sonuçlandırılamayan işlemler için ise Türk lirası tutarların bankanın Merkez Bankası nezdindeki zorunlu karşılık hesabına aktarılacağı,

·       Uygulama Talimatı kapsamında bir gün valörlü olarak transfer edilecek döviz tutarlarına ilişkin bankanın kendi muhabirine göndereceği döviz transferlerinde; MT202’nin 21. Alanına “CIRCULAR”, 72. alanına “/BNF/…. (Firma Unvanı) EXPORT CIRCULAR ADD.ART.1 REF:……… IBAN:............... (söz konusu işlemler için Merkez Bankası nezdinde açılacak hesaba ilişkin IBAN bilgisi)” ve MT202’nin 58. alanına “TCMBTR2A” açıklamaların yazılacağı,

·       Banka tarafından yapılan döviz transferlerine ilişkin tüm masrafların, aylık olarak toplu bir şekilde banka tarafından gönderilen MT291 mesajına istinaden ödeme gününde saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kuru üzerinden, takip eden ayın son iş gününe kadar Merkez Bankasınca Türk lirası olarak ödenmesi gerektiği,

·       İşleme esas döviz cinslerine istinaden, ihracat genelgesine göre ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden İhracat Bedeli Kabul Belgesi veya Döviz Alım Belgesine bağlanan ihracat bedeli dövizlerin bu Uygulama Talimatı kapsamında olduğu,

·       Bu Uygulama Talimatı kapsamında gerçekleştirilecek her türlü işlemin, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun gerçekleştirildiğine dair kontrollerin bankalar tarafından yapılacağı ve bankanın, bu Uygulama Talimatı kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde bu standartların ihlal edildiğini tespit etmesi durumunda derhal Merkez Bankasına bildireceği

belirtilmiştir.

Talimat hükümleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (03.01.2022) yürürlüğe girmiştir

Söz konusu talimatı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.