Hollanda’da, Tekstil Ürünleri İçin Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid, UPV-EPR) 1 Temmuz 2023’de Yürürlüğe Girecektir.

Yayınlanma Tarihi: 14 Temmuz 2023Hollanda’da, Tekstil Ürünleri İçin Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid, UPV-EPR) 1 Temmuz 2023’de Yürürlüğe Girecektir.

Lahey Ticaret Müşavirliği’nin 22.06.2023 tarihli “Hollanda’datekstiller İçin Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu: Eski Giysilerin Toplanması” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile 01.07.2023 tarihi itibarıyla Hollanda’da, tekstil ürünleri için Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid, UPV-EPR)’nun yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

 

Anılan Yazı ile kullanılmış tekstil ürünlerinin toplanması ve yönetimine ilişkin giderlerin; kamu kurum veya kuruluşları yerine ihracatçı veya ithalatçı tarafından karşılanacağı ve EPR’nin, Hollanda’da tekstil ticareti yapan tüm firmalar için geçerli olacağı bildirilmiştir.

 

Bu kapsamda 1 Temmuz 2023 itibariyla;

 

·         Hollanda’ya ilk kez Tekstil ürünü gönderecek firmaların 1 Temmuz-12 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki 6 haftalık dönemde “Su İdaresi”ne kaydolması gerektiği ve bir üretici organizasyonuna dahil olunması halinde bildirimin bu organizasyon tarafından firmalar adına yapılması mümkün olduğu,

·         Üreticinin, Hollanda'da yerleşik üretici, ithalatçı veya ihracatçı olabileceği,

·         Üreticilerin her yıl resmi bildirimde bulunmak zorunda olduğu ve bu bildirimin, EPR yükümlülüklerinin nasıl yerine getirildiği; bir önceki takvim yılında piyasaya ne kadar ürün sürüldüğü gibi bilgilerin yıllık olarak 1 Ağustos tarihinden önce raporlanması gerektiği,

·         Üreticinin, her takvim yılında bir  önceki dönemde piyasaya arz ettiği toplam tekstil ürünlerini ağırlıkça belli oranlarda yeniden kullanım veya geri dönüşümünü sağlaması gerektiği,

·         Üreticinin, her takvim yılında, bir önceki takvim yılında kendisi tarafından piyasaya arz edilen ve geri dönüştürülen toplam tekstil ürünlerinin belli ağırlık oranlarında elyaftan elyaf geri dönüştürülmesini sağlaması gerektiği,

·         Hollanda'da yerleşik bir (tüzel) kişinin yetkili temsilcisi olarak atanması gerektiği ve bu yetkili temsilcinin 'üretici'nin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sorumlu olacağı

 

belirtilmiştir.

 

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz