Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi, Tek Pencere Sistemine Alınmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 16 Haziran 2023Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi, Tek Pencere Sistemine Alınmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 85219446 sayılı “TPS-Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi” konulu Genelge (2023/10) yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2023/6), Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/14) ile Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2023/4) uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi'nin Tek Pencere Sistemi'ne alınması uygun bulunmuş olup; söz konusu belgenin düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler belirtilmiştir.

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz