Hibrit Motorlu Araçlar İçin İthal Edilmek İstenen Pillerin “İthalat Denetimi Tebliği (2021/15)” Kapsamının Dışında olduğu Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 23 Aralık 2021Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 08.12.2021 tarihli ve 69774781 sayılı Hibrit Motorlu Araçlarda Kullanılacak Piller hakkındaki yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021/15 sayılı "Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği" çerçevesinde ithalat aşamasında denetime tabi tutulan ve 8507.60.00.00.12 ile 8507.50.00.00.00 GTİP'lerde sınıflandırılan Li-Ion ve Nikel-Metal Hidrürlü pillerin hibrit araçlarda kullanılmaya mahsus üretilmekte olduğu, kendi başına kullanımı ise mümkün bulunmamakla birlikte, hybrid motorlu araçlarda da özel kablo ve invertör olmaksızın kullanımının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Bu özelliği dolayısıyla tip onay sahibi hybrid motorlu araçların bünyesinde girdi olarak kullanılan bu tür pillerin, hybrid motorlu araçların aksam ve parçası olduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede, 2021/15 sayılı "Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği" kapsamında gelen 8507.60.00.00.12 ve 8507.50.00.00.00 GTİP'li pillerin, motorlu araç üreticisi ithalatçılar tarafından ithal edilmek istenmesi durumunda, ithalatçının hybrid araç üretimine ilişkin kapasite raporu ve aracın tip onay belgesini sunması şartıyla, başvurunun "Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetim Rehberi"nin "Denetim Prosedürleri" başlıklı 9. bölümünün aksam-parçaya ilişkin hükmünce kapsam dışı olarak değerlendirilmesi uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.