Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 05 Mayıs 2023Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır.

28.04.2023 tarihli ve 32174 sayılı Resmi Gazete’ de “Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile ithal edilmek suretiyle iç piyasaya arz edilecek ürünlerdeki helal uygunluk işaretlerinin ve bu ürünler için ihtiyari olarak düzenlenen helal uygunluk belgelerinin haksız ticari uygulama teşkil etmesini engellemek, bu suretle ilgili düzenlemelere uygunluğunu sağlamak ve tüketicileri ve diğer yararlanıcıları aldatıcı ticari uygulamalara karşı koruma amaçları belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ithal edilmek suretiyle piyasaya arz edilen ürünlerin helal işareti, markası, damgası, resmi veya ibaresi taşıması halinde akredite kurum veya kuruluşlar tarafından belgelendirilmesi gerektiği, helal uygunluk belgesi veren akredite kurum ve kuruluşlar ile bu belgeye sahip firmaların ve ürün gruplarının bilgilerinin Helal Akreditasyon Kurumu tarafından gümrük idaresiyle paylaşılacağı ve Türkiye Gümrük Bölgesine girişi uygun görülmeyen ürünlerin mahrecine iade edilebileceği veya üçüncü ülkeye transit veya ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla tasfiye edilmek üzere gümrük idaresine terk edilebileceği belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu tarafından yürütülecek olup, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.