Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 04 Mayıs 202030.04.2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmî Gazete ile 2018/10 sayılı Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması Ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/12) yayımlanmıştır. 

Yayımlanan bu tebliğ ile Covid-19 salgını nedeniyle, ithalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişinin sunması gereken belgelerden orijinal veteriner sağlık sertifikasını, ihracatçı ülkedeki kısıtlamalar nedeni ile sunamaması halinde; üç ay içerisinde resmi otorite tarafından orijinal veteriner sağlık sertifikasının renkli olarak taranmış nüshasının elektronik ortamda gönderilmesi durumunda kontrole ilişkin diğer işlemler tesis edileceği ve bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabileceğine ilişkin geçici 1. madde eklenmiştir.

Tebliğ hükümleri, Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (30.04.2020) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.