Haritalar Ve Harita Bilgisi İçeren Eşyaların İthalatında Uygunluk Yazısının Gümrük Beyanname Tescilinde Yer Almasına İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 29.12.2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmi Gazete 'de 2019/5 Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ yayımlandı.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile, bahsi geçen eşyaların ve içeriğinde harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşyanın (kitap, dergi, yapboz, deniz topu, pano, tepsi, tişört ve benzeri) Serbest Dolaşıma Giriş rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde deniz, kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanlar için uygunluk belgesinin gümrük idarelerince aranacağı belirtilmiştir.

Söz konusu eşyalara ilişkin Gümrük Tarife Pozisyonları (G.T.P) ve tanımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
191-1.jpg

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Ek- 2019/5 Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.