Harita ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 12 Ocak 202131.12.2020 tarihli ve 31351 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de harita ve harita bilgisi içeren eşyanın ithalatının düzenlenmesine ilişkin tebliğ (İthalat: 2021/5) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile aşağıda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eşya ile içeriğinde harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşyanın (kitap, dergi, yapboz, deniz topu, pano, tepsi, tişört ve benzeri) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince; Deniz haritaları için Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının, Kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanlar için ise Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğünün, fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği Uygunluk Belgesi aranması gerektiği belirtilmiştir.

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.