Gürcistan Menşeli Bazı İpliklerin ve Şeritlerin İthalatına Yönelik Damping Soruşturması Açılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 22 Ekim 202112.10.2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/47) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, Gürcistan menşeli 5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ürününe yönelik damping soruşturması açılmış olup; soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

Soruşturma bu Tebliğin yayımı tarihinde (12.10.2021) başlamıştır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (12.10.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.