Gürcistan Menşeli 5606 GTİP Altında Sınıflandırılan Dokumaya Elverişli İpliklerden Metalize İpliklere Dampinge Karşı Önlem Getirilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2023Gürcistan Menşeli 5606 GTİP Altında Sınıflandırılan Dokumaya Elverişli İpliklerden Metalize İpliklere Dampinge Karşı Önlem Getirilmiştir.

06.04.2023 tarihli ve 32155 sayılı Resmi Gazete’ de ‘’İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/10)’’ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Gürcistan menşeli 5605 GTİP altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ürünün Türkiye’ye ithalatında %15 oranında dampinge karşı kesin önlem uygulamasına karar verildiği belirtilmiştir.

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi)

5605.00

Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri

Gürcistan

%15

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (06.04.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.