Güney Kore Menşeli “Ftalik Anhidrit”(Asit) Eşyasına Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmasına Karar Verilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 04 Nisan 202230.03.2022 tarihli ve 31794 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/9) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile Güney Kore menşeli 2917.35.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “ftalik anhidrit” ticari tanımlı ürünün ithalinde İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile söz konusu ürüne yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihinde (30.03.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.