Güney Kore Menşeli Dioktil Tereftalatı ürününe yönelik ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 27 Kasım 2019Özet: 9 Kasım 2019 tarihli ve 30943 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2019/32 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz  tebliğ ile Güney Kore menşeli olarak beyan edilen 3812.20.90.00.00  GTİP'li  "diğerleri" tanımlı eşyadan "yalnız dioktil tereftalat içerenler" in ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/24) kapsamında Güney Kore menşeli 2917.39.95.90.13 GTİP'li dioktil tereftalatı ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem ile aynı oranda dampinge karşı önlemin yürürlüğe konulmasına ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde teminata bağlanmış işlemlere yönelik olarak Kararın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilmesine karar verilmiştir. Dampinge karşı yürürlüğe konulan kararda yer alan oranlar aşağıdaki gibidir.

ithalatta haksiz rekabet.gif

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (9.11.2019) yürürlüğe girecektir.

Ek- 2019/32 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

​Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.