Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hakkında konulu yazısı yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 06 Ağustos 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün E-52856264 numaralı, 27.07.2021 tarihli YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hakkında konulu yazısı yayımlanmıştır.

İlgili yazıda Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 6. Fıkrasına göre YYS başvurularında gümrük idaresi tespitinden önce  beyan sahibi tarafından tespit edilerek bildirilen gümrük ihlallerin dikkate alınmadığı hatırlatılmış ve 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin “Kendiliğinden Yapılan Beyanlar” başlıklı 9 uncu maddesinde de  yükümlünün idarenin tespitinden önce kendiliğinden beyanlarını düzenlediği ve  bu madde uyarınca yapılandırmaya konu edilecek gümrük beyanlarının da Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü kapsamında değerlendirilerek ceza hadlerinin hesaplanmasında dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

 

Ancak kendiliğinden yapılan beyan haricinde yapılandırmaya konu edilen kesinleşmiş cezalar YYS başvurusunda güvenirlik koşulu gereğince aşılmaması gereken ceza ve beyanname sayısı açısından dikkate alınacaktır. Diğer yandan kesinleşmiş ancak yapılandırılan, teminata bağlanan veya taksitlendirilen borçlar da YYS başvurusunda ceza hadleri hesaplanmasında hariç tutulduğu belirtilmektedir.

 

Ayrıca yazıda uzlaşmaya konu edilerek uzlaşma vaki olunan cezaların Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (c), (ç) ve (d) bentlerinin (aşılmaması gereken ceza kararı ve beyanname sayısı) uygulanmasında dikkate alınmayacağı belirtilerek ceza hadlerinin değerlendirilmesinde uzlaşmaya başvurulabileceği belirtilmiştir.

 

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.