Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Kayıt Belgesi Konulu Yazısı Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 10 Mart 2023Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Kayıt Belgesi Konulu Yazısı Yayımlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 28.02.2023 tarihli ve 83165775 sayılı “Kayıt Belgesi” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile Gümrük Müşavirleri Dernekleri’nden gelen kıymet kriterli gözetim uygulamasına ilişkin 2019/1 sayılı Genelge hükümlerinin kayıt belgesine tabi işlemler için de uygulanabilmesi isteğinin incelendiği belirtilmiştir.

Yapılan açıklamada İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (2020/9) çerçevesinde tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatının kayda alındığı belirtilmiştir. Tebliğe göre;

·         İlk başvuruda İthalatçı Bilgi Formu’nun arandığı ve her takvim yılında yenilenmesi gerektiği ilk başvuruda İhracatçı Bilgi Formu’nun arandığı ve bu formun geçerliliğinin bir yıl olduğu

·         İthalatçının yapacağı Kayıt Belgesi başvurusunda bu iki belgenin arandığı ve gerekli olduğu

·         İthalatçının Kayıt Belgesi başvurusunda bulunabilmesi için söz konusu şartları yerine getirmesi gerektiği

·         2020/9 sayılı Tebliğ kapsamında ithalatçının geçerli bir İhracatçı Kayıt Formu bulunsun ya da bulunmasın, geriye yönelik olarak Kayıt Belgesi düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı

·         Bahse konu cari işlem esnasında beyannamenin onaylanması öncesinde, gerekli şartları taşıyan

·         İthalatçıların anılan Tebliğ kapsamında Kayıt Belgesine başvurmasının Gözetim Belgesinde de olduğu gibi mümkün bulunduğu

·         Söz konusu durumun sonradan kontrol neticesinde ortaya çıkması durumunda ise, Gümrük Yönetmeliğinin 181. maddesinin 10. fıkrasında yer alan “Denetime ilişkin belgeler veya bu belgeler yerine geçen bilgilerin beyannamede yer almadığının, beyannamenin kapatılmasından veya eşyanın tesliminden sonra yapılan kontroller neticesinde anlaşılması durumunda ilgili kurum bilgilendirilir.” hükmü uyarınca, ithalatçının Kayıt Belgesi başvurusunda bulunma imkanı olmadığı

ifade edilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.